Tuis

Welkom by Koringberg NG Kerk!

 

Ons eredienste is elke Sondag om 09:00

 

Nuwe intrekkers kan gerus hierdie vorm invul en na die kerkkantoor epos (ngkkoringberg@gmail.com):

Nuwe-intrekker-vorm

 

Kalender:

01 April           NG Kerk en VG Kerk gesprek 18:30 by VGK

02 April           Skole Open

03 April           Ploegdiens 07:00 (het geskuif weens verkiesing)

03 April           Eiendom kommissie 13:30 in Annex

03 April           Barmhartigheid kommissie 15:00 in Annex

03 April           Finansiële kommissie 19:00 in Annex

07 April           Jeugkommissie 10:15 in konsistorie

10 April           Ring geestelike leiers gesprek 19:00 in Piketberg

19 April           Goeie Vrydag Nagmaal om 09:00

30 April           Kerkraadsvergadering om 18:30

13-17 Mei       Sinode sitting

30 Mei             Hemelvaart erediens 18:30

2-6 Junie         Pinkster byeenkomste om 18:30

09 Junie           Pinkstersondag met Nagmaal

14 Junie           Skole sluit