Basaar

Een van die lekkerste kerkbasare in die Swartland wat jy moet bywoon!

Dit vind weer die 24ste Augustus 2019 plaas vanaf 10:00.

Kontak vir Adèle du Toit (083 954 9524) vir enige navrae.