24 Junie

BELANGRIKE DATUMS   22 Junie           Skole sluit 28 Junie           Diaconia vergadering 09:30 23 Julie            Finansiële komissie en dagbestuur vergadering 24 Julie            Eiendom komissie vergadering 25 Julie            Communitas induksie (kerkraad) 26 Julie            Barmhartigheid komissie vergadering 29 Julie            Kategese vergadering 05 Augustus    Nagmaal en Wyksbraaie 07 Augustus    Kerkraadsvergadering 25 Augustus    Basaar   DEURKOLLEKTE   24 Junie           … [Read more…]

17 Mei

BELANGRIKE DATUMS   22 Junie           Skole sluit 23 Julie            Finansiële komissie en dagbestuur vergadering 24 Julie            Eiendom komissie vergadering 26 Julie            Barmhartigheid komissie vergadering 29 Julie            Kategese vergadering 05 Augustus    Nagmaal en Wyksbraaie 07 Augustus    Kerkraadsvergadering 25 Augustus    Basaar   DEURKOLLEKTE   17 Junie           Spesiale D/O: Insitituut vir blindes 24 Junie           Plaaslike D/O: Sopkombuis … [Read more…]

27 Mei

BELANGRIKE DATUMS   06 Junie            Ringsvroue byeenkoms 12 Junie            Kerkraadsvergadering 25 Augustus     Basaar   DEURKOLLEKTE   27 Mei             Plaaslike D/O: Bybelgenootskap 03 Junie            Plaaslike D/O: Bybelgenootskap   MEELEWING EN VOORBIDDING Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of tuis aansterk ná operasies of behandeling, ons bid ook vir ons gemeenskap … [Read more…]

Die liefde van Christus dring ons

Erediens: 06 Mei 2018: Teks:  2 Korintiërs 5:11-21 Die liefde van Christus dring ons  “Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar … [Read more…]

Gee die Woord vrye teuels

Erediens: 29 April 2018: Teks:  Nehemia 8 “Die dringendste behoefte in die Christelike Kerk vandag is ware prediking; en omdat dit die grootste behoefte in die Kerk is, is dit natuurlik ook die grootste behoefte in die wêreld.” – Martyn Lloyd-Jones Martin Luther en sy tydgenote sou mens kon sê was die “celebrities” van hul dag. … [Read more…]

Die Woord bring lewe en dood

22 April 2018: Teks:  2 Konings 2 Die Woord bring lewe en dood 2 Konings 2 is ’n hoofstuk wat weereens die soms vreemde bediening van die profete van die Here beklemtoon. Ons staan hier by die oorgang van Elia se bediening na die van Elisa. Dit is ’n verhaal vol drama: Ons lees van ’n … [Read more…]

Die krag van die Woord

Erediens: 15 April 2018: Teks:  2 Konings 4:8-37 Die krag van die Woord Ons lees in 2 Konings 4 ’n aangrypende verhaal. ’n Vrou wat kinderloos was, word deur die profeet Elisa se bemiddeling swanger en skenk geboorte aan ’n seun. Maar die vreugde oor die wonderkind word gou verander in droefheid: die kind is skielik … [Read more…]

Lewe in die midde van dood

08 April 2018: Teks: 1 Konings 16:29-17:24. Elia verskyn op die toneel tydens ’n kritieke stadium in Israel se geskiedenis. Hy tree op tydens koning Agab se regering en die Skrif getuig dat “Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers.” Agab is … [Read more…]

’n Lewende lidmaat van die kerk

25 Maart 2018 Teks: Efesiërs 4:11-16 In ons dag en tyd is lidmaatskap van die plaaslike gemeente vir menigte mense nie juis van veel waarde nie.  Lidmaatskap van die kerk word hanteer soos lidmaatskap aan ’n ontspanningsklub – jy gaan wanneer jy lus het en niemand gee om as jy nie opdaag nie.  As jy … [Read more…]