Daar is hoop

‘n Woordeskat vir geloof, Sondag 6. “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.”

Verlangend na Christus

Pinkster (10): Daar’s miskien baie dinge in jou lewe wat jou aandag vra, maar het jy tyd om na die feesmaal te kom? Bid dat die Gees jou weer honger sal maak, om met ‘n verlange na die feesmaal saam Christus uit te sien.

Christus verdryf die donker

Pinkster (9): Rig jou oë vandag op Christus, wat die donkerte oorwin het. Kyk na die een wat jou te midde van al jou omstandighede ‘n oorwinnaar maak. Laat die Gees deur die Woord die donkerte in jou lewe verdryf.

Wees waaksaam

Pinkster (7): “Ek begeer dat God nie vir ons sal wees soos ’n reisende man wat afdraai om maar te bly vir ’n nag nie, maar dat Hy meer en meer Sy Gees oor ons sal uitstort en nie meer van ons sal weggaan nie…”

Jubel in God se trou

Pinkster (6): Mens moet nie dieselfde ding oor en oor doen en ander resultate verwag nie. Tog is dit presies wat Habakuk ons leer: “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee … [Read more…]

Gooi tou op

Woordeskat vir geloof (5): Die Christelike geloof wil jou regtig tot op die punt bring om te sê: ek gee nou moed op. Ek kan myself nie hier uitkry nie. Ek is nou klaar geprobeer. So dit is nie, maar net ’n erkenning van jou ellende nie, dit is nie, maar net om jou sonde … [Read more…]

Lewe deur die geloof

As ons daaroor nadink, sal ons insien dat ons neerslagtigheid altyd daarmee saamhang dat ons geloof buite rekening laat. Ons dink oor die lewe buite die geloof om, buite Christus om, buite God om. Solank ons sonder geloof na die donker kante van die lewe kyk, is hulle inderdaad somber en hopeloos.