“Here roep U werk in die lewe”

“Ons sien dat God getrou is en dat Hy nooit die beloftes wat Hy aan Sy kerk gemaak het vergeet nie. Dat Hy die dowwe lamppit nie sal uitblus nie, selfs al lyk dit of die oorstromings dit oorweldig, maar dat Hy die vlam weer sal laat herleef selfs in die donkerste tye.”

Die nuwe normaal

Hemelvaart is vir die kerk ‘n keerpunt, ‘n nuwe normaal. En waar die nuwe normaal van Covid-19 van ons vra om alles te doen om die verspreiding van die virus te verlangsaam, vra die nuwe normaal van Hemelvaart dat ons alles sal doen om die evangelie te versprei

Bedaar, Christus sit aan die regterhand van God

Dit is hierdie naweek byna twee maande sedert ons laaste Sondag bymekaar, toe min wetende wat wag. En al voel dit ver terug én ons ver uitmekaar, reik ons harte en gebede tóg oor die afstand en onsekerheid heen. Ons besef dat die impak van hierdie pandemie en die ekonomiese- en sosio-maatskaplike gevolge daarvan, véél … [Read more…]

Is jy ‘n groot genoeg sondaar?

Die Christelike geloof begin met ‘n erkenning van jou ellende, maar daar eindig dit nie. Nou moet jy ook self verantwoordelikheid neem. DIe idee dat jy eintlik net ‘n paar foute het word daarom deur die Kategismus by die keel af gesny: die mens is boos en verkeerd van natuur, heeltemal onbekwaam tot enige goed … [Read more…]