Bediening

Erediens: Elke Sondag om 09:00.

Kleuterkerk: Kleuter gaan uit na die Annex net na die kinder moment in die erediens. Kontak vir Lize Steyn (082 263 9434) vir enige navrae.

Kategese: Kategese vir hoërskoolleerders of enige iemand wat graag belydenis van geloof wil aflê vind net na die erediens plaas. Kontak vir ds. Nel vir enige navrae hieroor.

Biduur: Aan huis by Gielie en Marie Kellerman (Kasteelstraat 69) op Dinsdae om 09:30.

Omgeegroep: Dinsdag 18:30 aan huis van Teubes en Bregda Mostert (Hooggeleë).

Sopkombuis: Die sopkombuis word Dinsdae en Donderdae bedryf om jong kinders te voed. Kontak vir Hester Truter in die verband (082 436 8987).

Kosbank: Ons ondersteun hiermee armes in ons gemeenskap. Kontak vir Andrea Truter vir enige navrae (082 328 1089) hieroor.

Dagsorg en Smart Start: Fokus op vroeë kinderontwikkeling. Kontak vir Karisa Nel vir navrae (076 522 7767).

ACVV: Fokus op versorging van senior burgers in ons gemeenskap. Vir enige navrae oor die senior burger koringklub kontak asb. vir Lize Steyn (082 263 9434 ).

Nal’ibali: Weeklikse leesgroepe by die plaaslike laerskool. Kontak vir Lize-Maré le Roux (061 109 9336) vir navrae.