Die sentraliteit van die evangelie: Galasiërs 2: 11-21

Om te memoriseer: Galasiërs 2:20

“en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”

Oordenking:

In ons gejaag is dit maklik om vlugtig die Woord deur te lees eerder as om dit in te neem. Maar tog glo ons hierdie is die geïnspireerde Woord van God. Neem ‘n oomblik om stil te staan, dank God vir die Skrif en vra Hom om met jou deur hulle te praat vandag.

Wanneer Paulus Christus aan die kruis oordink, sien hy homself ook daar. Wat is sy bedoeling hiermee? Daar is twee aspekte om te oorweeg:

Eerstens, identifiseer Paulus homself met Christus. Hy weet dat hyself op daardie kruis moet wees – dat hy die skuldige party is vir wie die regverdige Christus gesterf het. Dit is genoeg rede om neer te val in aanbidding.

Maar die feit dat Christus gewillig die oordeel gedra het impliseer ook dat Christus homself identifiseer met Paulus, en by uitbreiding, met ons. Die ewige Seun het sy verhewe plek ​​opsy geskuif en so geïdentifiseer met sy gebroke mense dat hy een van ons geword en ons oordeel gedra het, om ons identiteit te verander as gevalle kinders van Adam na verheerlikte kinders van God. Sien Johannes 17: 22-23 en Hebreërs 2:11.

Christus het een van ons geword sodat ons een met Hom kon word.

Nadenke:

God het jou geplaas in Koringberg met ‘n doel. Waar hy jou geplaas het – in jou omgewing, jou werk, jou verhoudings- is geen ongeluk nie. Jy word geplaas waar jy mense kan liefhê en hierdie dien op maniere wat geen enkele ander persoon kan nie.

Gebed:

Vir jou hart

Oordink en wees dankbaar vir jou nuwe identiteit in Christus. Bely die vele ander maniere waarop jy betekenis in jou lewe gesoek het.

Vir jou kerk

Bid dat die kerk saam sal groei in genade om ons verenigde identiteit in Christus meer te waardeer en beter te begryp.

Vir ons gemeenskap

Bid dat die Here ons oë mag oopmaak om te sien hoe Sy eie beeld ook in ons naaste gesit is – sodat ons ook ons naaste met respek en eerbied sal behandel.

Kommentaar