Lewe deur die geloof

As ons daaroor nadink, sal ons insien dat ons neerslagtigheid altyd daarmee saamhang dat ons geloof buite rekening laat. Ons dink oor die lewe buite die geloof om, buite Christus om, buite God om. Solank ons sonder geloof na die donker kante van die lewe kyk, is hulle inderdaad somber en hopeloos.

Kommentaar