26 Mei 2019

Die Koringaar. Genade wat nie oorweldig kan word nie Teks: Matteus 12:22-32; Dordtse leerreëls 5 Daar is baie mense wat vreesbevange word as hulle hoor van die sonde teen die Heilige Gees. Mense raak paniekerig: is ek nou gekies of nie, het ek die sonde teen die Heilige Gees begaan of nie? Dit is regtig weer … [Read more…]

05 Mei 2019

KENNISGEWINGS 08 Mei             Verkiesing 13-17 Mei       NG Wes-Kaapland Sinode sitting 30 Mei             Hemelvaart erediens 18:30 2-6 Junie         Pinkster byeenkomste om 18:30 09 Junie           Pinkstersondag met Nagmaal 14 Junie           Skole sluit 08-20 Mei       Ds. Nel sal in die tyd weg wees met verlof/sinode   Dit is tydens die kwartaal wat die diakens die jaarlikse kollekte … [Read more…]