Bedaar, Christus sit aan die regterhand van God

Dit is hierdie naweek byna twee maande sedert ons laaste Sondag bymekaar, toe min wetende wat wag. En al voel dit ver terug én ons ver uitmekaar, reik ons harte en gebede tóg oor die afstand en onsekerheid heen. Ons besef dat die impak van hierdie pandemie en die ekonomiese- en sosio-maatskaplike gevolge daarvan, véél … [Read more…]

Is jy ‘n groot genoeg sondaar?

Die Christelike geloof begin met ‘n erkenning van jou ellende, maar daar eindig dit nie. Nou moet jy ook self verantwoordelikheid neem. DIe idee dat jy eintlik net ‘n paar foute het word daarom deur die Kategismus by die keel af gesny: die mens is boos en verkeerd van natuur, heeltemal onbekwaam tot enige goed … [Read more…]

Moet nie sit en wag nie

Wat sou gebeur as die handelaar of boer maar net sit en wag vir die ideale toestande? ’n Mens sou dan tog nooit iets gedoen kry nie. En daarom; “werp jou brood uit op die water.” Laat jou lewe in geloof begin. Soek die triomf van Christus