Die lidmate van die kerk

Jesus het dit nooit so voorgestel asof dit maklik is om ’n lidmaat van die kerk te wees nie. Daarom mag die kerk ook nie bang wees om mense van haar te laat weggaan as hulle nie bereid is om te verstaan wat dit beteken om Christus te volg nie.

Kommentaar