Christus verdryf die donker

Pinkster (9): Rig jou oë vandag op Christus, wat die donkerte oorwin het. Kyk na die een wat jou te midde van al jou omstandighede ‘n oorwinnaar maak. Laat die Gees deur die Woord die donkerte in jou lewe verdryf.

Kommentaar