“Here roep U werk in die lewe”

“Ons sien dat God getrou is en dat Hy nooit die beloftes wat Hy aan Sy kerk gemaak het vergeet nie. Dat Hy die dowwe lamppit nie sal uitblus nie, selfs al lyk dit of die oorstromings dit oorweldig, maar dat Hy die vlam weer sal laat herleef selfs in die donkerste tye.”

Kommentaar