Vreemde vuur

Môre is ons eerste Nagmaal vir die jaar. Ons teks is Levitikus 10:1-20, oor hoe die Here Nadab en Abihu verteer het toe hulle die heiligdom ingegaan het. Die implisiete vraag is hoe ons die Here moet nader en hoe ons vrymoedigheid kan verkry om wel aan Sy tafel môre te sit. Die kategese gaan … [Read more…]