23 Februarie

Teks:Lev. 25: 8-17, Jesaja 61:1-3, Lukas 4:16-30 Die genadejaar van die Here Uiteindelik het Jesus in Nasaret aangekom. En op die Sabbat is die mense na die sinagoge om na Hom te luister. Die preek wat Jesus op hierdie Sabbat gehou het, was baie kort. Hy sê net vir hulle dat die Woord wat Hy … [Read more…]

16 Februarie

Teks: Hooglied 3:6-5:1 Ware liefde Een van die kenmerke van ons tyd is die soeke na liefde en betekenis onder mense. Almal wil liefde ervaar. Die hele wêreld smag na liefde en betekenis. Maar dit maak dit ook makliker om liefde vir God te misgis en daardeur weggevoer te word en jou hoop daarop te … [Read more…]

09 Februarie 2020

Die Koringaar                            Teks: Prediker 12 Alles is tevergeefs Die boek Prediker staan so vreemd tussen al die ander boeke van die Bybel. Dit besin oor die sin van die lewe. As ’n mens net na alles in die lewe kyk, na die skynbaar nimmereindigende proses van geboorte, groei, kwyn en vergaan, kan jy … [Read more…]

02 Februarie

Teks: Spreuke 1; Hebreërs 12 Die fondasie van wysheid Ons leef in ’n tyd waarin elke mens sal besef dat hy wysheid kortkom. Dit is nie ’n skande om te erken dat ons nie altyd presies weet wat die regte weg met ons ingewikkelde probleme is nie. Egte wysheid is immers nie maar net ʼn kwessie … [Read more…]

26 Januarie 2020

Christus ons herder Die HERE is my herder (Psalm 23:1) Dawid maak dit duidelik dat die enigste fondasie in sy lewe die Here is. Nie net wanneer dit goedgaan in tye van voorspoed en seën by die water van rus, nuwe krag en verkwikking van siel nie. Maar ook wanneer dit sleg gaan. Ook wanneer … [Read more…]

17 November 2019

Teks: Ester 4 Gemeente ons het saamgelees: en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie en as ek omkom, dan kom ek om. Dit is die besliste keuse van Ester wat voor die besluit gestel was: doen wat jy glo, of gehoorsaam die wet. Nou Ester het nie dadelik … [Read more…]

29 September 2019

·        Skriflesing: 1 Konings 18:20-46 Gemeente dit is ’n bekende verhaal wat ons vanoggend gelees het, maar ook n verhaal met ’n bepaalde agtergrond. In die geskiedenis van Israel verteenwoordig dit ’n geweldige slag teen die profete van Baal. Ek dink dit is die moeite werd om te vra: maar wat soek die profete van Baal … [Read more…]

15 September – ‘n Boodskap van wanhoop

1 Samuel 28 Ons het verlede week gehoor oor hoop. Vanoggend hoor ons iets van wanhoop. Wanhoop is ’n verskriklike ding. Hier in hoofstuk 28 sien ons die toonbeeld van ’n man in wanhoop. Vanoggend hoor ons van die laaste nag in Saul se lewe, die nag voor hy sou sterf. Dit is werklik ’n … [Read more…]

‘n Boodskap van hoop

Rut 3&4 Na hongersnood, dood en armoede kon Rut en Naomi nie verstaan hoekom God so beskik het oor hul lewe nie; te midde van al ons omstandighede kan ons ook nie vêrder as ons probleme kyk nie Vanoggend hoor ons egter watter uitwerking hoop het in die lewe van Rut en Naomi. Vanoggend wil … [Read more…]